เรื่องย่อ

เรื่องราวเกิดขึ้นในยุคเมจิปี 64 ประเทศญี่ปุ่นอีกแห่งหนึ่งที่ปกครองโดยตระกูลโทกูงาวะ ประเทศอาศัยแหล่งพลังงานอย่าง “สายแร่มังกร” ทำให้เกิดเป็นลักษณะการพัฒนาอย่างเป็นเอกลักษณ์ที่เอโดะผสมผสานกับวิทยาศาสตร์ เบื้องหลังของความเจริญ องค์กรต่อต้านสถาบันอย่าง “คุชินาวะ” กำลังเตรียมปฏิวัติ รัฐบาลโทกูงาวะไหว้วานให้องค์กรอย่าง “นูเอะ” ขับไล่และกำจัดมันซะ นางเอก ยูกิมุระ ซาวะถูกฆ่าล้างตระกูลในวัยเด็ก ในฐานะผู้ลงทัณฑ์ของ “นูเอะ” จึงตามหาหัวหน้าขององค์กร “คุชินาวะ” อย่างต่อเนื่องเพื่อล้างแค้น…

Responsive image
Responsive image